Початок
БЕОҐРАД - На нєдзелю, 26. октобра, за виберанки за национални совити националних меншинох у цалей Сербиї буду отворени 880 виберацки места у 149 општинох/городох. У Новим Садзе, з пригородскима местами будзе 21 виберацке место, а у кулскей општини 11, у…
БЕОҐРАД - Пред виберанками за нови зволаня националних совитох, хтори буду на нєдзелю, 26. октобра, заменїк ґенералного секретара Републичней виберанковей комисиї (РИК) Велько Одалович гварел же до виберацких спискох за директни виберанки дотераз уписани 454 596 особи, а до спискох…
НАШО МЕСТА - На нєдзелю, 26. октобра, за виберанки за Национални совити Руснацох уписани до окремного виберацкого списку у Руским Керестуре годни гласац на штирох виберацких местох - у Месней канцелариї (у матичара у Старей школи), у просторийох Добродзечного огньогасного…
НОВИ САД - На нєдзелю, 26. октобра, Руснаци у Новим Садзе и його пригородских местох за наш Национални совит годни гласац на 21 виберацким месце. Руснаци уписани до окремного виберацкого списку (ОВС) у Новим Садзе буду гласац на шлїдуюцих виберацких…
НОВИ САД - З вецей програмами, вчера у Новим Садзе означена 70-рочнїца ошлєбодзеня городу и побиди над фашизмом. Источашнє, отримани и антифашистични протест, хтори цивилни сектор орґанизовал як спозоренє на рост екстремизму и як знак солидарносци з гражданами албанскей националносци…

Цвикла вицагана на 808 гектарох

пияток, 24. октобер 2014. автор:
ШИД - Спрам податкох з Општинскей канцелариї за польопривреду, цукрова цвикла у шидскей општини дотераз вицагана з 808 гектарох од вкупно 2 058. Штреднї урожай цвикли 56,33 тони по гектаре, а диґестия ше руша медзи 10 и 13 одсто. По…

Єшєньски роботи у Миклошевцох

пияток, 24. октобер 2014. автор:
МИКЛОШЕВЦИ - И того року у Миклошевским хотаре найвецей єст кукурици, хтору ше почало знїмац з польох и парасти ю одкладаю до чардакох з влагу коло 24-25 одсто, док лупану з поля вожа до сушарох. Перши урожаї виноша 7 тони…

Днї Польопривредного институту

пияток, 24. октобер 2014. автор:
ОСИЄК - Кажди рок Польопривредни институт з Осиєку вєшенї орґанизує Днї сої, слунечнїку, кукурици и рошлїнох за статкову покарму, а на тогорочних присуствовали польопривредни продукователє з велїх местох Сриму и Славониї, медзи нїма и з наших местох. Була то нагода…
СЕРБИЯ - Студентом котри уписали перши рок основних студийох у академским 2010/11., односно 2011/12. року, оможлївене затримованє права же би ше финансовали з буджету рок после вицеку порядного тирваня студийох, заключене на схадзки Влади Републики Сербиї, отриманей стреду, 22. октобра.…
СЕРБИЯ - На пондзелок, 27. октобра, почнє виплацованє септемберскей и октоберскей рати студентских кредитох и стипендийох за академски 2013/14. рок, у висини 16 800 динари. Студенти котри доставаю стипендию треба же би отворели безплатни рахунок у УниКредит банки, а зоз…
РУСКИ КЕРЕСТУР - Ище тидзень, по 31. октобер тирва Конкурс за авторски фотоґрафиї за тогоролчну Мултимедиялну манифестацию младих "Дньовка", хтора будзе 7. и 8. новембра у рамикох "Костельниковей єшенї". Тема Конкурсу "Шветлосц", а у цалосци го мож опатриц на правим…

Означованє 20-рочнїца нашого Каритасу

пияток, 24. октобер 2014. автор:
РУСКИ КЕРЕСТУР - У Руским Керестуре на ютре будзе преславена 20-рочнїца снованя Каритасу нашого Апостолского еґзархату. З тей нагоди будзе отримане стретнуце з назву "Церква хтора нє жиє каритас, нє Церква алє секта", а на сход поволани священїки и волонтере…

Русин випаднул з куп-змаганя

пияток, 24. октобер 2014. автор:
РУСКИ КЕРЕСТУР - Керестурски Русин, як побиднїк куп-змаганя на подручу кулскей општини, стреду, 22. октобра, випаднул з куп-змаганя на подручу Заходнобачкого округу. Русин на своїм терену страцел зоз 4:0 од ФК Оджак з Оджаку, хтори ше змага у Войводянскей лиґи.

Од пол ноци предвиберанкова цихосц

штварток, 23. октобер 2014. автор:
БЕОГРАД - Нєшка на 24 годзин почина предвиберанкова цихосц пред виберанками за нови зволаня националних совитох меншинских националних заєднїцох у Републики Сербиї, хтора тирва по заверанє виберанкових местох, на нєдзелю 26. октобра, на 20 годзин. У тим периодзе ше нє…
НАШО МЕСТА - У Руским Керестуре до окремного виберацкого списку уписани 2 660 особи, а нє 2 138, а у Вербаше 648, а нє 418, як скорейши днї писал Рутенпрес, цо настало пре одредзену технїчну гришку у жридлу податкох. Рутенпрес…
НОВЕ ОРАХОВО - Вовторок, 21. октобра, у Новим Орахове представена лїстина "Млади за будучносц" за виберанки за Национални совит (НС) Руснацох. Лїстину представели єй кандидати Микола Медєши и Борис Фейди з Коцура, Ирена Скубан з Вербасу и Мирослав Джуджар з…
НОВИ САД/ДЮРДЬОВ - Вчера вечар, кандидати з лїстини "Руска младеж" за виберанки за Национални совит Руснацох у Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе представели свойо идеї и намаганя, а як гварел Иван Канюх, "жадаме унєсц нову енерґию младих до…

Пред читачами нове ”Руске слово”

штварток, 23. октобер 2014. автор:
НОВИ САД - У штерацецтрецим тогорочним чишлє новинох "Руске слово" у рубрики "Тижньовнїк" представени шицки лїстини кандидатох за наиходзаци виберанки за Национални совит Руснацох. На бокох "Наших местох" текст о нащиви привреднїкох з Францизкей уключених до Економиї заєднїцтва, розгварка з…
НОВИ САД - Нєшкайша емисия "Добри вечар, Войводино" у цалосци пошвецена виберанком за Национални совит Руснацох. Представителє шицких 7 лїстинох за виберанки за Совит представя своїх кандидатох и програми хтори понукаю. Як кажди штварток, "Добри вечар, Войводино" будзе на Другей…
НОВИ САД - Покраїнски секретарият за енерґетику и минерални сировини нєшка розписує три конкурси, на хтори можу конкуровац предшколски и школски установи, та польопривреднїки за фарми живини и статку. За финансованє и софинансованє проєктох за унапредзенє спознаньох дзецох предшколского возросту,…

Ютре о ребалансу буджету Општини Кула

штварток, 23. октобер 2014. автор:
КУЛА - На ютре, 24. октобра, на порядней схадзки Скупштини општини (СО), будзе принєшена Одлука о ребалансу буджету Општини Кула за тот рок, а медзи 17 точками дньового шору и даванє согласносци на ребаланс Програми дїлованя за 2014. рок ЯКП…
КОЦУР - Предсидатель Општини Вербас др Братислав Кажич, представителє Оддзелєня за инспекцийни роботи и о.д. директора ЯКП "Стандард" вовторок, 21. октобра, обишли дзиву депонию на виходзе з Коцура, хтора там ознова настава после єй санированя у априлу того року. Предвидзене…
РУСКИ КЕРЕСТУР - Орґанизацийни одбори Културней манифестациї "Костельникова єшень" поволує нашо КУД и школи же би приявели своїх рецитаторох за участвованє на традицийней програми манифестациї Стретнуце рецитаторох. Як и дотераз, Стретнуце рецитаторох з наших местох будзе у Кули, у орґанизациї…
СЕРБИЯ - Поверенїца за защиту ровноправносци и Фонд Зєдинєних нацийох за дзеци (УНИЦЕФ) орґанизую подобови конкурс и конкурс за найлєпшу фотоґрафию за школярох и школярки основних и штреднїх школох у Сербиї, з тему "Шицки зме єднаки и можеме вєдно". Циль…
НОВИ САД - На манифестациї "Новосадска єшень", хтора 21. октобра почала на СПЕНС-у, на поволанки орґанизатора участвує и Здруженє женох "Идея" з Кули, хторе роби при Рускому КУД "Др Гавриїл Костельник". "Идея", предводзена з предсидательку Серафину Бики и подпредсидательку Паулину…

На вечаре духовней музики и госц зоз ЗАД

штварток, 23. октобер 2014. автор: ґалерия
МИКЛОШЕВЦИ - У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Дїви Мариї у Миклошевцох вовторок, 14. октобра вечар отримани концерт духовней музики, хтори орґанизовало Здруженє женох Миклошевци з месну церкву и Евангелистичну церкву з Вуковару, на хторей шпивал и госц з Америки. После…
ШИД - У Руским доме у Шидзе вчера отримана промоция виберанковией лїстини "Вєдно за Руснацох-Славко Рац" за виберанки за Национални совит (НС) Руснацох, на хторей бешедоване о основних закладаньох спомнутей лїстини и представени кандидати зоз Сриму Наташа Регак, апсолвентка на…
НОВИ САД - У Руским културним центре у Новим Садзе вчера отримана промоция лїстини Руска инициятива, Микола Шанта за виберанки за Национални совит (НС) Руснацох, на хторей бешедовали векшина кандидати з лїстини, а уводнїчар и модератор бул Борис Сакач, котри…
НОВИ САД - Кандидати з лїстини "Руска младеж" за виберанки за Национални совит Руснацох Иван Канюх и Александра Лендєр вчера у Коцуре гражданом дзелєли свой промотивни материял и поволовали их най виду на вибернаки и гласаю за їх лїстину, а…
НОВИ САД - На схадзки по наглим поступку Покраїнска влада вчера одлучела же пенєжно поможе поєдинцом и институцийом у Войводини чийо обєкти очкодовани у насилствох после фодбалского змаганя Сербиї и Албаниї. После достатих податкох о оцени чкоди, Покраїнска влада опредзелї…

 

Адреса:
Булевар ошлєбодзеня 81/VII 21000 Нови Сад

E-mail адреса:
РУСКЕ СЛОВО This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
е-Руске This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ruskeslovo.com

 

Телефони:
директор:
+381(21)6613-697

редакция:
одвичательни редактор:
+381(21)6624-708

редакцийни деск:
+381(21)6623-076

предплатна и огласна служба:
+381(21)6621-433
телефакс: +381(21)528-083

 

О Рутенпресу

РУТЕНПРЕС перша новинска аґенция по руски, основана пре пласованє информацийох медийом хтори робя на руским язику на териториї Србиї и у реґионє юговосточней и штреднєй Европи.
Аґенция урядово почала робиц 15. мая 2006. року, з потримовку Министерства за културу и медиї Републики Сербиї. Ношитель проєкту РУТЕНПРЕС була Новинско- видавательна установа „Руске слово" Нови Сад, а його идейни творци Владимир Паланчанин и Єлена Перкович, хтора по 3. април 2010. року була и перши главни редактор Рутенпресу.
Самим концом 2009. року, Аґенция Рутенпрес урядово реґистрована як порядна дїялносц НВУ „Руске слово" Нови Сад, за тераз як перша и єдина така новинска аґенция на меншинских язикох у Войводини и Сербиї.
Координатор Аґенциї директорка „Руского слова" Матрица Тамаш, а други и терашнї главни редактор Рутенпресу од 3. априла 2010. року Михайло Зазуляк (зам).
Редакция:
Стаємни дописователє: Мария Афич (маф) - Р. Керестур, Кула;Танита Ходак (тах) - Коцур, Вербас; Владимир Дїтко (влдї) - Шид и други нашо места у Сриме; Ана Папуґа Маркович (апм) - Вербас; Иван Сабадош (саб) - Нови Сад; Мая Зазуляк (маз); Иван Гарди (гар) - Суботица; Сандра Барань (бас) - Дюрдьов, Жабель; Ксения Бенчик (себ) - Нове Орахово, Бачка Тополя; Ксения Лїкар (клї), Дюра Лїкар (дюлї), Агентка Балатинац (аба) - Горватска; Михаил Рамач (рам) - Дюрдьов, Жабель; Златко Колєсар (злк) - Коцур.
Дописователє-сотруднїки: Микола М. Цап (ммц), Дюра Винаї (дюв); Мелания Римар (рим); Мирко Горняк Кухар (мгк); Ясмина Дюранїн (ядю); Олена Планчак Сакач (опс) Блаженка Хома Цветкович (бхц); Руска редакция РТВ Войводини (ртв) и дзепоєдни други члени Редакциї НВУ „Руске слово".

веб-администраторе Татяна Симунoвич и Вероника Вуячич

е-aдреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: (025) 703-311 (Дописовательство „Руского слова" Р. Керестур), 069 673321 (Зазуляк)